Verejné obstarávanie

  • Poradíme vám v problémových otázkach a nejasnostiach v konkrétnych procesoch verejného obstarávania prostredníctvom spracovania odborných stanovísk, štúdií a analýz.
  • Pre spoločnosti zúčastňujúce sa procesov verejného obstarávania na strane uchádzačov/záujemcov pripravíme a skompletizujeme ponuky do verejných súťaží v takej kvalite, ktorá minimalizuje riziko vylúčenia našich klientov pre obsahové a formálne nedostatky.
  • Taktiež poskytujeme komplexné služby pri realizácii procesov verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO (elektronického verejného obstarávania).