VÝROBA A INOVÁCIE

zákazková strojárska výroba pre automobilový priemysel

Viac...

ZÁKAZKOVÁ STROJÁRSKA VÝROBA

výroba jednoúčelových technologických zariadení, dopravníkových systémov a náhradných dielov

Viac...

VÝROBA NÁHRADNÝCH DIELOV

Výroba náhradných dielov podľa výkresovej dokumentácie

Viac...

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

podpora odpadového hospodárstva, ochrana pred povodňami, zníženie energetickej náročnosti

Viac...

ROZVOJ OBCÍ A CESTOVNÝ RUCH

podpora poľnohospodárskych činností, revitalizácia miest a obcí

Viac...

O nás

Spoločnosť Tellus s.r.o. vznikla v roku 2012 a jej hlavnou podnikateľskou činnosťou je zákazková strojárska výroba pre automobilový priemysel. Disponujeme strojárskym parkom, ktorým dokážeme splniť stále náročnejšie požiadavky zákazníkov ako aj štandardy noriem. Ponúkame presnú strojársku výrobu vstrekovacích, vyfukovacích foriem, výrobu jednoúčelových technologických zariadení, dopravníkových systémov a výrobu náhradných dielov podľa výkresovej dokumentácie. Spoločnosť Tellus s.r.o. taktiež aktívne pôsobí v oblasti získavania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Poskytujeme komplexné poradenské služby v oblasti štrukturálnych fondov Európskej únie a taktiež ďalšie príbuzné služby súvisiace s prípravou rozvojových projektov pre verejný, ako aj súkromný sektor. Naším poslaním je pomáhať efektívne meniť vízie našich klientov na skutočnosť a asistovať pri presadzovaní ich obchodných zámerov.

You can change this text in description box of left section block in Biz One settings tab of theme options page.
You can change this text in description box of center section block in Biz One settings tab of theme options page.
You can change this text in description box of right section block in Biz One settings tab of theme options page.
Translate »