SLUŽBY

 

Zákazková strojárska výroba pre automobilový priemysel

 

Našou hlavnou činnosťou je zákazková strojárska výroba pre automobilový priemysel. Disponujeme strojárskym parkom, ktorým dokážeme splniť stále náročnejšie požiadavky zákazníkov ako aj štandardy noriem. Ponúkame presnú strojársku výrobu vstrekovacích, vyfukovacích foriem, výrobu jednoúčelových technologických zariadení, dopravníkových systémov a výrobu náhradných dielov podľa výkresovej dokumentácie. V našom tíme disponujeme konštruktérmi s bohatými skúsenosťami a zamestnancami so skúsenosťami sériovej výroby, údržby, kvality čo umožňuje flexibilne reagovať na pomerne široký záber požiadaviek. Naši konštruktéri majú dlhoročné skúseností s návrhmi strojov automatizovaných a tiež poloautomatizovaných liniek.

Pri návrhoch dizajnu technológií vždy prihliadame na hromadnú výrobu a návrh musí spĺňať zákazníkom definovaný cyklus projektu, aby náklady počas sériovej výroby neviedli k zvýšeným nákladom na údržbu.

Pri výrobe technológie disponujeme moderným strojovým parkom s veľkou variabilitou, vysokou rýchlosťou obrábania, vybavenými nástrojmi v centrách, malými prestojmi a  s vysokou presnosťou obrábania 0,005 mm.Disponujeme aj technickým poradenstvom, procesnými auditmi, taktiež technickým konzultantom počas externých auditov ISO TS 16949 a vylepšovaním procesov vo výrobnej spoločnosti.

 

 

Grantové poradenstvo

Grantové poradenstvo zahŕňa poskytovanie poradenských služieb v oblasti vypracovania a riadenia projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a iných dotačných zdrojov.

Riadenie projektov

Po úspešnom schválení projektu zo strany poskytovateľa pomoci nastáva proces implementácie projektu, s našimi skúsenosťami Vám preto vieme byť zaručenou oporou pri riadení Vášho projektu.

Verejné obstarávanie

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti verejného obstarávania, ako je spracovanie súťažnej dokumentácie, realizácia súťažnej fázy, komunikácie uchádzačmi/záujemcami až po podpis zmluvy s úspešným uchádzačom – dodávateľom tovarov, prác a služieb.