Výroba a inovácie

 

Našou hlavnou činnosťou je zákazková strojárska výroba pre automobilový priemysel. Disponujeme strojárskym parkom, ktorým dokážeme splniť stále náročnejšie požiadavky zákazníkov ako aj štandardy noriem. Ponúkame presnú strojársku výrobu vstrekovacích, vyfukovacích foriem, výrobu jednoúčelových technologických zariadení, dopravníkových systémov a výrobu náhradných dielov podľa výkresovej dokumentácie.

V našom tíme disponujeme konštruktérmi s bohatými skúsenosťami a zamestnancami so skúsenosťami sériovej výroby, údržby, kvality čo umožňuje flexibilne reagovať na pomerne široký záber požiadaviek. Naši konštruktéri majú dlhoročné skúseností s návrhmi strojov automatizovaných a tiež poloautomatizovaných liniek.

Pri návrhoch dizajnu technológií vždy prihliadame na hromadnú výrobu a návrh musí spĺňať zákazníkom definovaný cyklus projektu, aby náklady počas sériovej výroby neviedli k zvýšeným nákladom na údržbu. Disponujeme aj technickým poradenstvom, procesnými auditmi, taktiež technickým konzultantom počas externých auditov ISO TS 16949 a vylepšovaním procesov vo výrobnej spoločnosti.

Pri výrobe technológie disponujeme moderným strojovým parkom s veľkou variabilitou, vysokou rýchlosťou obrábania, vybavenými nástrojmi v centrách, malými prestojmi a  s vysokou presnosťou obrábania 0,005 mm.